Dödsfall

Dödsfall i Sverige per vecka

Grafen visar inte dödsfallen kumulativt. Vi kan därför förvänta oss en puckel på sikt. Då rapportering av dödsfall släpar med ca en vecka finns inte nuvarande och föregående vecka med i statistiken.

Dödsfall i Sverige tillväxt per vecka

Grafen visar tillväxt per vecka. Då rapportering av dödsfall släpar med ca en vecka finns inte nuvarande och föregående vecka med i statistiken. Tillväxt beräknas
nuvarande vecka / föregående vecka = tillväxt

Dödsfall i Sverige oavsett orsak

  Blå linje är ett medelvärde mellan 2015-2019. Den röda kurvan är för i år. Statistiken kommer från SCB.

  Dödsfall Sverige - Olika källor

  Dödsfall rapporterade från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån. En nedgång i slutet av kurvorna kan tyda på släp i rapporteringen.

  Döda i Covid-19 (v.11 - 37) 5846
  Överdödlighet (v.11 - 37) 4797
  Differens
  De kan ha avlidit oavsett corona
  1049 (82%)

  Dödsfall i Norden

  Staplarna visar dödsfall i corona per miljon invånare. Detta för att få en rättvisare jämförelse. Ingen hänsyn tas till när länderna fick sina första fall.

  Land Dödsfall Döda per milj.
  1 Sverige 5 880 581
  2 Danmark 647 116
  3 Finland 343 62
  4 Norge 270 50
  5 Island 10 28

  Dödsfall i Europa

  Staplarna visar dödsfall i corona per miljon invånare. Detta för att få en rättvisare jämförelse. Ingen hänsyn tas till när länderna fick sina första fall.

  Land Dödsfall Döda per milj.
  1 Belgien 9 969 874
  2 Spanien 31 232 669
  3 Storbritannien 42 025 633
  4 Italien 35 801 592
  5 Sverige 5 880 581
  6 Frankrike 31 675 473
  7 Nederländerna 6 377 371
  8 Irland 1 797 367
  9 Moldavien 1 264 357
  10 Nordmakedonien 721 347
  11 Montenegro 155 246
  12 Bosnien 808 243
  13 Schweiz 2 064 241
  14 Rumänien 4 633 239
  15 Luxemburg 124 203
  16 Portugal 1 936 188
  17 Albanien 373 131
  18 Tyskland 9 451 114
  19 Bulgarien 789 113
  20 Serbien 746 107
  21 Ukraina 3 910 93
  22 Österrike 786 89
  23 Vitryssland 807 85
  24 Ungern 718 73
  25 Slovenien 145 70
  26 Kroatien 266 65
  27 Polen 2 392 63
  28 Malta 29 59
  29 Tjeckien 581 55
  30 Estland 64 48
  31 Grekland 369 34
  32 Litauen 89 32
  33 Island 10 28
  34 Lettland 36 19
  35 Slovakien 41 8