Intensivvård med corona

Vilka blir allvarligt sjuka?

Statistiken uppdateras dagligen från intensivvårdsregistret

Åldersgrupper

På intensivvårdsavdelningarna finns både yngre och äldre representerade. Alla bör därför vara försiktiga.

Över och under 60 år

På intensivvårdsavdelningarna finns både yngre och äldre representerade. Alla bör därför vara försiktiga.

Män och kvinnor

Män hamnar på IVA 0,40 gånger oftare än kvinnor.

Sjukdomar

Tydligt är att hjärtproblem är den största riskfaktorn förutom ålder i Sverige.