Prognoser

Döda i corona, om Sverige följer andra länder.
Sverige har blå linjer, övriga länder röda.

Italien

Om Sverige följer Italiens kurva kan vi få 123 544 döda 2022‑01‑04.

Kina

Om Sverige följer Kinas kurva kan vi få 9 433 döda 2020‑11‑20.

Tyskland

Om Sverige följer Tysklands kurva kan vi få 85 451 döda 2021‑07‑08.

Spanien

Om Sverige följer Spaniens kurva kan vi få 79 208 döda 2021‑12‑30.

Frankrike

Om Sverige följer Frankrikes kurva kan vi få 107 280 döda 2021‑12‑25.

Belgien

Om Sverige följer Belgiens kurva kan vi få 24 630 döda 2021‑11‑02.

Storbritannien

Om Sverige följer Storbritanniens kurva kan vi få 127 901 döda 2021‑12‑23.

Iran

Om Sverige följer Irans kurva kan vi få 75 934 döda 2021‑10‑12.

Nederländerna

Om Sverige följer Nederländernas kurva kan vi få 17 664 döda 2021‑05‑02.