Prognoser

Döda i corona, om Sverige följer andra länder.
Sverige har blå linjer, övriga länder röda.

Italien

Om Sverige följer Italiens kurva kan vi få 165 346 döda 2023‑01‑08.

Kina

Om Sverige följer Kinas kurva kan vi få 14 575 döda 2021‑01‑20.

Tyskland

Om Sverige följer Tysklands kurva kan vi få 137 714 döda 2022‑07‑11.

Spanien

Om Sverige följer Spaniens kurva kan vi få 105 444 döda 2023‑01‑03.

Frankrike

Om Sverige följer Frankrikes kurva kan vi få 148 516 döda 2022‑12‑29.

Belgien

Om Sverige följer Belgiens kurva kan vi få 31 656 döda 2022‑11‑06.

Storbritannien

Om Sverige följer Storbritanniens kurva kan vi få 178 063 döda 2022‑12‑27.

Iran

Om Sverige följer Irans kurva kan vi få 141 232 döda 2022‑10‑16.

Nederländerna

Om Sverige följer Nederländernas kurva kan vi få 22 924 döda 2022‑05‑06.