Prognoser

Döda i corona, om Sverige följer andra länder.
Sverige har blå linjer, övriga länder röda.

Italien

Om Sverige följer Italiens kurva kan vi få 54 363 döda 2021‑07‑01.

Kina

Om Sverige följer Kinas kurva kan vi få 6 681 döda 2020‑10‑25.

Tyskland

Om Sverige följer Tysklands kurva kan vi få 16 181 döda 2021‑05‑24.

Spanien

Om Sverige följer Spaniens kurva kan vi få 44 668 döda 2021‑06‑26.

Frankrike

Om Sverige följer Frankrikes kurva kan vi få 52 212 döda 2021‑06‑20.

Belgien

Om Sverige följer Belgiens kurva kan vi få 16 461 döda 2021‑05‑30.

Storbritannien

Om Sverige följer Storbritanniens kurva kan vi få 58 127 döda 2021‑06‑17.

Iran

Om Sverige följer Irans kurva kan vi få 47 486 döda 2021‑05‑14.

Nederländerna

Om Sverige följer Nederländernas kurva kan vi få 9 403 döda 2020‑12‑10.