Prognoser

Döda i corona, om Sverige följer andra länder.
Sverige har blå linjer, övriga länder röda.

Italien

Om Sverige följer Italiens kurva kan vi få 128 088 döda 2022‑03‑27.

Kina

Om Sverige följer Kinas kurva kan vi få 9 433 döda 2020‑11‑20.

Tyskland

Om Sverige följer Tysklands kurva kan vi få 91 685 döda 2021‑09‑28.

Spanien

Om Sverige följer Spaniens kurva kan vi få 81 643 döda 2022‑03‑22.

Frankrike

Om Sverige följer Frankrikes kurva kan vi få 112 107 döda 2022‑03‑17.

Belgien

Om Sverige följer Belgiens kurva kan vi få 25 247 döda 2022‑01‑23.

Storbritannien

Om Sverige följer Storbritanniens kurva kan vi få 130 039 döda 2022‑03‑15.

Iran

Om Sverige följer Irans kurva kan vi få 91 407 döda 2022‑01‑02.

Nederländerna

Om Sverige följer Nederländernas kurva kan vi få 18 118 döda 2021‑07‑23.