Prognoser

Döda i corona, om Sverige följer andra länder.
Sverige har blå linjer, övriga länder röda.

Italien

Om Sverige följer Italiens kurva kan vi få 98 635 döda 2021‑10‑26.

Kina

Om Sverige följer Kinas kurva kan vi få 9 433 döda 2020‑11‑20.

Tyskland

Om Sverige följer Tysklands kurva kan vi få 71 285 döda 2021‑04‑29.

Spanien

Om Sverige följer Spaniens kurva kan vi få 70 247 döda 2021‑10‑21.

Frankrike

Om Sverige följer Frankrikes kurva kan vi få 87 695 döda 2021‑10‑16.

Belgien

Om Sverige följer Belgiens kurva kan vi få 22 169 döda 2021‑08‑24.

Storbritannien

Om Sverige följer Storbritanniens kurva kan vi få 124 017 döda 2021‑10‑14.

Iran

Om Sverige följer Irans kurva kan vi få 60 353 döda 2021‑08‑03.

Nederländerna

Om Sverige följer Nederländernas kurva kan vi få 15 824 döda 2021‑02‑21.