Prognoser

Döda i corona, om Sverige följer andra länder.
Sverige har blå linjer, övriga länder röda.

Italien

Om Sverige följer Italiens kurva kan vi få 131 461 döda 2022‑06‑08.

Kina

Om Sverige följer Kinas kurva kan vi få 9 433 döda 2020‑11‑20.

Tyskland

Om Sverige följer Tysklands kurva kan vi få 94 530 döda 2021‑12‑10.

Spanien

Om Sverige följer Spaniens kurva kan vi få 86 917 döda 2022‑06‑03.

Frankrike

Om Sverige följer Frankrikes kurva kan vi få 118 111 döda 2022‑05‑29.

Belgien

Om Sverige följer Belgiens kurva kan vi få 25 732 döda 2022‑04‑06.

Storbritannien

Om Sverige följer Storbritanniens kurva kan vi få 138 647 döda 2022‑05‑27.

Iran

Om Sverige följer Irans kurva kan vi få 123 498 döda 2022‑03‑16.

Nederländerna

Om Sverige följer Nederländernas kurva kan vi få 18 660 döda 2021‑10‑04.