Prognoser

Döda i corona, om Sverige följer andra länder.
Sverige har blå linjer, övriga länder röda.

Italien

Om Sverige följer Italiens kurva kan vi få 35 801 döda 2021‑03‑14.

Kina

Om Sverige följer Kinas kurva kan vi få 5 880 döda 2020‑09‑09.

Tyskland

Om Sverige följer Tysklands kurva kan vi få 9 451 döda 2021‑02‑08.

Spanien

Om Sverige följer Spaniens kurva kan vi få 31 232 döda 2021‑03‑09.

Frankrike

Om Sverige följer Frankrikes kurva kan vi få 31 675 döda 2021‑03‑03.

Belgien

Om Sverige följer Belgiens kurva kan vi få 9 969 döda 2021‑02‑13.

Storbritannien

Om Sverige följer Storbritanniens kurva kan vi få 42 025 döda 2021‑03‑01.

Iran

Om Sverige följer Irans kurva kan vi få 25 222 döda 2021‑02‑05.

Nederländerna

Om Sverige följer Nederländernas kurva kan vi få 6 377 döda 2021‑01‑08.