Prognoser

Döda i corona, om Sverige följer andra länder.
Sverige har blå linjer, övriga länder röda.

Italien

Om Sverige följer Italiens kurva kan vi få 35 187 döda 2020‑12‑14.

Kina

Om Sverige följer Kinas kurva kan vi få 5 763 döda 2020‑07‑31.

Tyskland

Om Sverige följer Tysklands kurva kan vi få 9 181 döda 2020‑11‑11.

Spanien

Om Sverige följer Spaniens kurva kan vi få 28 500 döda 2020‑12‑09.

Frankrike

Om Sverige följer Frankrikes kurva kan vi få 30 308 döda 2020‑12‑03.

Belgien

Om Sverige följer Belgiens kurva kan vi få 9 861 döda 2020‑11‑16.

Storbritannien

Om Sverige följer Storbritanniens kurva kan vi få 46 498 döda 2020‑12‑01.

Iran

Om Sverige följer Irans kurva kan vi få 17 976 döda 2020‑11‑09.

Nederländerna

Om Sverige följer Nederländernas kurva kan vi få 6 173 döda 2020‑10‑17.