Prognoser

Döda i corona, om Sverige följer andra länder.
Sverige har blå linjer, övriga länder röda.

I den här vyn jämförs ländernas befolkning procentuellt, som om de hade samma antal invånare.

Belgien

Om Sverige följer Belgiens kurva kan vi få 23 826 döda 2021‑12‑24.

Italien

Om Sverige följer Italiens kurva kan vi få 22 344 döda 2021‑11‑14.

Spanien

Om Sverige följer Spaniens kurva kan vi få 19 076 döda 2021‑11‑22.

Frankrike

Om Sverige följer Frankrikes kurva kan vi få 18 101 döda 2021‑10‑22.

Storbritannien

Om Sverige följer Storbritanniens kurva kan vi få 22 092 döda 2021‑11‑08.

Nederländerna

Om Sverige följer Nederländernas kurva kan vi få 11 584 döda 2021‑08‑09.