Prognoser

Döda i corona, om Sverige följer andra länder.
Sverige har blå linjer, övriga länder röda.

I den här vyn jämförs ländernas befolkning procentuellt, som om de hade samma antal invånare.

Belgien

Om Sverige följer Belgiens kurva kan vi få 9 916 döda 2021‑04‑07.

Italien

Om Sverige följer Italiens kurva kan vi få 6 343 döda 2020‑12‑09.

Spanien

Om Sverige följer Spaniens kurva kan vi få 7 692 döda 2021‑02‑20.

Frankrike

Om Sverige följer Frankrikes kurva kan vi få 5 927 döda 2020‑10‑02.

Storbritannien

Om Sverige följer Storbritanniens kurva kan vi få 6 971 döda 2021‑02‑20.

Nederländerna

Om Sverige följer Nederländernas kurva kan vi få 5 927 döda 2020‑10‑02.