Prognoser

Döda i corona, om Sverige följer andra länder.
Sverige har blå linjer, övriga länder röda.

I den här vyn jämförs ländernas befolkning procentuellt, som om de hade samma antal invånare.

Belgien

Om Sverige följer Belgiens kurva kan vi få 8 683 döda 2020‑09‑25.

Italien

Om Sverige följer Italiens kurva kan vi få 5 846 döda 2020‑08‑21.

Spanien

Om Sverige följer Spaniens kurva kan vi få 6 160 döda 2020‑09‑12.

Frankrike

Om Sverige följer Frankrikes kurva kan vi få 5 526 döda 2020‑07‑08.

Storbritannien

Om Sverige följer Storbritanniens kurva kan vi få 6 814 döda 2020‑08‑26.

Nederländerna

Om Sverige följer Nederländernas kurva kan vi få 5 526 döda 2020‑07‑08.