Är du en riskgrupp?

Uppdaterad: 2020-04-20

Med det här formuläret kan du få en indikation på om du är en riskgrupp eller ej. Vi är varken forskare eller epidemiologer. Istället använder vi oss av information från Folkhälsomyndigheten, Krisinformation.se och SIR.

Integritet

För att skydda din integritet skickas din data aldrig över nätet. Istället sker allt lokalt i din webbläsare.

Formulär

Kön

Risken för att utveckla en allvarlig sjukdom är betydligt högre hos män än hos kvinnor.
Källa: SIR.

Ålder

"Hög ålder, 70 år och däröver."
Källa: Krisinformation.se

Sjukdomar (Du behöver inte ange vilka)

 • Cancersjukdom eller med pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom.
 • Neuromuskulära sjukdomar som Parkinson, MS och ALS med påverkad muskelfunktion.
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning).
 • Personer med minst två av följande sjukdomar:
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Kärlkramp
  • Hjärtsvikt
  • Stroke
  • Hypertoni
  • Diabetes med komplikationer
  • Kronisk njursjukdom
  • Njursvikt
  • Kronisk lungsjukdom (annan än astma)
  • Kronisk leversjukdom

"I en ny rapport identifierar Socialstyrelsen grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19."
Källa: Krisinformation.se

"Studierna visar inte att personer med astma, eller njursjukdom är riskgrupper för covid-19, det är dock oklart i vilken utsträckning dessa grupper har studerats och därmed är det svårt att helt utesluta att personer med dessa sjukdomar inte har ökad risk."
Källa: Folkhälsomyndigheten

"Tillgängliga studier visar att personer som röker eller som har rökt är överrepresenterade bland de svåra fallen av covid-19."
Källa: Folkhälsomyndigheten

"Fetma med ett BMI över 40."
Källa: Krisinformation.se

Resultat

Resultatet uppdateras live när du fyller i formuläret.

 • Låg risk
 • Var försiktig
 • Du är en riskgrupp
Kön
Ålder
Sjukdomar
Astma
Rökning
Extrem fetma
Sammantaget

OBS: Dubbelkolla alltid resultatet mot den senaste informationen på Folkhälsomyndigheten och SIR.