Tabeller och statistik

Symtom

Feber 87,9%
Torrhosta 67,7%
Trötthet 38,1%
Slemhosta 33,4%
Andningsbesvär 18,6%
Ont i kroppen 14,8%
Halsont 13,9%
Huvudvärk 13,6%
Frossa 11,4%
Illamående 5%
Nästäppa 4,8%
Diarré 3,7%
Blod i hosta 0,9%
Ögoninflammation 0,8%

Vårdbehov

Inget vårdbehov 80%
Vårdbehov 20%
Intensivvård 5%

Åldersgrupper dödlighet

0-9 år 0%
10-39 år 0,2%
40-49 år 0,4%
50-59 år 1,3%
60-69 år 3,6%
70-79 år 8%
80+ 14,8%

Riskgrupper dödlighet

Cancer 5,6%
Högt blodtryck 6%
Andningssjukdom 6,3%
Diabetes 7,3%
Hjärt- kärlsjukdom 10,5%

I gruppen andningssjukdom ingår bland annat astma, kol och rökning.

Sjukdomar dödlighet

Säsongsinfluensa 0,2%
Svininfluensa 0,2%
Corona (Covid-19) 3,4%
Sars 9,6%
Mers 34%

Smitta på ytor

Metall 5 dagar
Trä 4 dagar
Glas 5 dagar

Källor