Vaccin mot coronavirus

Ingen vet när. Allt från 14 dagar till 5 år har rapporterats

Uppdaterad: 2020-04-03

Många väntar att ett coronavaccin släpps till den stora massan. När det kommer är ingen som vet. Allt från 14 dagar till 5 år har rapporterats.

Idag finns inget vaccin

Då det är ett helt nytt virus som människan tidigare inte har blivit utsatt för så finns inget vaccin. Viruset påminner inte tillräckligt mycket om något annat virus för att det ska vara till någon hjälp. Däremot är tekniken långt utvecklad så det bör gå att få fram, men testning av vaccin tar tid.

Flera läkemedelsföretag i flera länder

Det forskas just nu i Sverige, Kina, USA och England. De företag som jobbar med framtagning av ett vaccin är Glaxosmithkline, Johnson & Johnson och Sanofi.

Svininfluensa-vaccinet tog endast några månader

Det går egentligen inte jämföra coronavirus med svininfluensan då det är två helt olika virus, men att ta fram ett vaccin för svininfluensa gick snabbt. Det tog bara några få månader. Det fanns då redan fabriker som snabbt kunde ställa om och tillverka ett sådant vaccin. Något sådant finns inte för coronavirus.

Vaccin klart på 14 dagar enligt brittiska forskare

En riktigt optimistisk rapport från England hävdar att de har möjlighet att ta fram ett vaccin på 14 dagar istället för två år. Det innebär dessvärre inte att man kan börja mass-vaccinera allmänheten redan då. Däremot är planen att det ska testas på djur kort efter det och målet är att tester på människor ska starta till sommaren.

Vaccin klart på 18 månader enligt WHO

Om man väljer att lyssna på WHO så kan ett vaccin vara klart om 18 månader. Smittan hinner antagligen spridas väldigt långt på den tiden. Dessutom finns det vaccinet inte tillgängligt på marknaden då eftersom testningstiden inte är inräknad.

Vaccin klart tidigast om fem år enligt Läkemedelsindustriföreningen

Det är ingen munter läsning, men beroende på vart man läser så får man olika prognoser. Läkemedelsindustriföreningen uppskattar att det tar fem år innan vi kan börja vaccinera oss. Ingen vet med säkerhet.

Biverkningar

Som med alla vaccin krävs mycket testning för att undvika biverkningar. Många är idag rädda för exempelvis narkolepsi då det förekom vid svininfluensa-vaccinet. Dock tror forskarna inte att den biverkningen kommer att före komma igen.

Det viktiga är att vaccinet testas ordentligt innan det börjar användas av den större populationen.

Källor

Sprid webbplatsen

Om du tycker informationen och budskapet är bra. Sprid webbplatsen genom din blogg, Facebook, Twitter eller andra sociala medier.

Donera

För att hjälpa till att driva webbplatsen vidare kan du donera ett valfritt belopp. Stort som smått, alla bidrag är välkomna.

Paypal

Fler artiklar

Covid-19, Sars och Mers

Sars och Mers är dödligare, men Covid-19 är mer smittsam

Det finns sju olika coronavirus. Sars och Mers är dödligast, men Covid-19 är mer smittsam.

Coronavirus dödlighet

30 gånger dödligare än vanlig influensa

Coronaviruset är enligt våra siffror 30 gånger dödligare som vanlig influensa. Även om man går efter Folkhälsomyndighetens siffror är det 20 gånger dödligare.

Frivillig karantän

Det räcker att en person avviker för katastrof

Om personen istället tar sig till T-centralen och hostar där i några timmar så kan det innebära en enorm smittspridning på väldigt kort tid.

Märkliga händelser

Hälsoministern var själv smittad

Irans hälsominister höll en presskonferens för att lugna folket genomn att hävda att situationen var under kontroll. Samtidigt var han själv smittad.

Coronavirus och mutationer

Corona har redan muterat minst två gånger

Första gången det muterade var när det tog sig från djur till människa. Den andra gången var när det tog sig människa till människa.

Regeringen och coronaviruset

Gör politikerna och Folkhälsomyndigheten tillräckligt?

Tycker du att politikerna gör allt var som krävs för att försöka stoppa Corona-viruset? Vi är av den uppfattningen att det finns en naiv syn på virusets spridning, men också en övertro på människor i största allmänhet.

Smitta och spridning

Bli inte smittad och smitta inte andra

Coronavirus sprids med hjälp av droppsmitta. Små droppar kan spridas på flera olika sätt och störst smittorisk är det på platser med mycket folk på en liten yta.

Symtom på coronavirus

Besök INTE vårdcentral om du har symtom. Ring istället 11313 för vanliga frågor.

Generellt så går det inte avgöra skillnaden mellan en vanlig influensa och coronavirus genom endast symtom. Både vanlig influensa och coronavirus börjar på samma sätt. Det är därefter utvecklingen som skiljer dem åt.

Vaccin mot coronavirus

Ingen vet när. Allt från 14 dagar till 5 år har rapporterats

Om 14 dagar enligt brittiska forskare. Om 18 månader om man frågar WHO. Om 5 år om man frågar Läkemedelsindustriföreningen.

Viktiga länkar

1177, Folkhälsomyndigheten, ECDC och WHO

Vi har samlat de viktigaste länkarna om coronaviruset på ett och samma ställe, både på svenska och på engelska.